Leefomgeving

Home / Leefomgeving

Beheersystemen

Polypal bezit de ISO 9001 accreditatie, wat de inzet te exploiteren en te produceren toont op basis van de hoogste normen. ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieubeheersystemen (EMS). Het bereiken van deze accreditatie geeft het bedrijf inzet weer voor de vermindering van koolstofafdruk en het minimaliseren van eventuele negatieve effecten op het milieu in de gehele ontwerp- en vervaardigingproces.

Voortdurende verbetering

Polypal begrijpt dat de verwerving van een ISO 14001 certificaat slechts de eerste stap van het proces is en dat de voortdurende verbetering en de inzet om milieubeheersystemen te handhaven uiterst belangrijk zijn voor de ondernemingstrategie. Polypal milieudoelstellingen zijn onderdeel van een bedrijfsinitiatief dat al haar medewerkers met haar brengt.

Polypal en het milieubeleid

Het bedrijf verplicht zich tot:

  • verontreiniging en hinder te voorkomen
  • aan de milieuwetgeving en andere milieueisen te voldoen
  • afvalproductie te verminderen en, indien mogelijk, recycling te bevorderen en de verwijdering van afvalstoffen effectief te beheren door erkende instanties
  • de actuele en mogelijke milieueffecten in verband met onze activiteiten te verlagen
  • de emissies in de lucht te minimaliseren
  • de milieueffecten van de nieuwe installaties, nieuwe uitrustingen of processen te schatten
  • doorlopende verbetering door middel van duidelijk omschreven doelstellingen
  • de deelname van de gehele onderneming te bevorderen door het aanbieden van opleidingen over milieuvraagstukken voor alle medewerkers en door medewerkers mogelijkheden te bieden om aan milieuverbetering bij te dragen

 

Polypal zal deze doelstellingen bereiken door middel van passende maatregelen, met inbegrip van pro-actief werk met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

 

Alle elementen van het milieubeheersysteem zullen gecontroleerd worden en ten minste jaarlijks getoetst.