Doorrolstellingen voor pallets

Het systeem voor de opslag van grote hoeveelheden gepalletiseerde goederen die in bulk worden opgeslagen en een hoge inslag en uitslag frequentie hebben. Een voorbeeld hiervan zijn producten uit de foodsector.

In de stelling worden rollenbanen geplaatst waarbij zwaartekracht zorgt voor het transport in de stelling. In samenwerking met onze partner voor de rollenbanen wordt een passende oplossing bedacht en getest, dit geeft de zekerheid van een functionerend systeem.

Palletdoorrolstelling: verschillende typen

Basic zijn er 2 type doorrolstellingen voor pallets te verkrijgen met diverse opties.

  • First in -First out: De inslag en uitslag geschied aan weerszijde van de stelling.
  • Last in -First out: De inslag en uitslag geschied aan dezelfde zijde van de stelling.

Flowracks: dynamische opslag

Het opslagsysteem voor de dynamische opslag van dozen en kunststof bakken. De rollenbanen kunnen geïntegreerd worden in diverse typen stellingen. Het voordeel van dit systeem is dat men een betere benutting heeft van de ruimte. Men kan bevoorrading van de producten tot een minimum beperken en fouten in pickorders kunnen geminimaliseerd worden doordat men niet hoeft te zoeken naar het betreffende product. Tevens kan aanvulling gerealiseerd worden volgens het first-in, first-out systeem.

Het systeem kan aangevuld worden met diverse accessoires hetgeen de pickhandelingen vereenvoudigd en fouten beperkt. Voorbeelden hiervan zijn kanaalscheiding, inzetscheiding en aflegplateaus.

Downloads