Legbord / grootvakstellingen zijn ontworpen om efficiënt om te gaan met ruimte en te zorgen voor de juiste opslagcapaciteit. Door een goede toegankelijkheid en door optimaal gebruik te maken van de voorhanden ruimte, zijn verrijdbare legbordstellingen het meest geschikt voor archiefruimten.
Door de legbordstellingen te plaatsen op lage verrijdbare onderstellen, wordt ruimteverlies in de hoogte geminimaliseerd. Tevens zorgt een railsysteem dat deze makkelijk verrijdbaar zijn, mechanisch of elektrisch.

Ruimtewinst

Door het inzetten van een verrijdbaar systeem, kunnen het aantal gangpaden teruggebracht worden tot een minimum. Hierdoor is een ruimtewinst te behalen van maar liefst 40% !!!!
In een nieuwbouw kunnen de railsystemen worden meegenomen in de vloerconstructie. In bestaande bouw kan door toepassing van een modulair systeem de verrijdbare legbordstelling op de vloer worden geplaatst. Om dit systeem te plaatsen zijn in de meeste gevallen geen bouwkundige voorzieningen noodzakelijk.
Door een juiste keuze te maken van jukken en legborden is elk opslagprobleem op te lossen en elke ruimte efficiënt in te richten.

Downloads